Handels- og reservationsbetingelser

Ejerforhold

Malt ejes af: TURBINEHALLEN APS
Skovgaardsgade 2C | 8000 Aarhus C.
Tlf. +45 70 27 70 71

Generelt

Vores handels- og reservationsbetingelser gælder for køb og reservationer via vores elektroniske tjenester.

”Køb og reservationer” defineres som:

  • Bordreservationer
  • Booking af selskabsarrangementer
  • Bestilling af catering ud af huset
  • Køb af take-away
  • Køb af gavekort
  • Køb af billetter til arrangementer/events m.v.

I det følgende anvendes “vi” og “os” om MALT juridiske selskaber, mens “du” og “dig” referer til gæsten/kunden, som foretager køb eller reservationer som defineret ovenfor.

Handels- og reservationsbetingelserne skal accepteres for at kunne fuldføre et køb eller foretage en reservation.

Brugen af vores elektroniske tjenester forudsætter i øvrigt særskilt accept af vores Privatlivspolitik, som accepteres ved benyttelsen af vores elektroniske tjenester og dermed senest med påbegyndelsen af købs- eller reservationsprocessen.

Du kan læse vores Privatlivspolitik her

Kun personer over 18 år med et betalingskort lydende på eget navn kan fuldføre køb.
Du erklærer ved din ordreafgivelse at være fyldt 18 år.

Politik for bord- & selskabsreservationer

Annullering og ændringer af bordreservationer

Aflysning eller ændringer i forhold til ankomsttidspunkt, eller ændring af antal gæster skal ske senest 4 timer før det bekræftede ankomsttidspunkt. Har du booket online, kan du via linket i din bekræftelsesmail selv ændre eller annullere din reservation op til 4 timer før ankomst. Alternativt kan du kontakte restauranten direkte. Aflyser du på dagen senere end 4 timer før ankomsttidspunktet, gælder reglerne for no-show som beskrevet herunder.

No-show

Skulle du, mod forventning, glemme eller udeblive fra din reservation uden varsel ELLER aflyse med kort varsel, forbeholder vi os retten til at opkræve et no-show gebyr på 250 kr. pr. antal personer anført i reservationen. Kravet vil blive rettet mod bestiller.

Afbestillingsvilkår for selskabsarrangementer og cateringydelser

Ved afbestilling af et event eller en cateringydelse ud af huset, til flere end 10 gæster skal dette ske skriftligt på e-mail senest 1 uge før leverance af ydelsen. Ved større arrangementer henviser til de i bekræftelsen nedskrevne betingelser.

En reduktion i antal, der udgør under 10% af deltagerantallet, accepteres indtil 24 timer før eventets start, uden krav om godtgørelse.

Bestilleren er ansvarlig for dækning af diverse udgifter, selvom der evt. betales individuelt, idet alle omkostninger, der ikke bliver betalt af de individuelle deltagere, automatisk debiteres hovedregningen.

Køb på vores elektroniske tjenester

Ordrebekræftelse og afhentning

Når du har foretaget et online køb og betalt, modtager du en ordrebekræftelse pr. e-mail. Ordrebekræftelsen indeholder dit ordrenummer, som du skal fremvise, når du henter din bestilling. Onlinebestillinger skal afhentes på den valgte restaurant. Hvis bestillingen ikke er blevet hentet på det aftalte tidspunkt, eller efterfølgende inden for rimelig tid, forbeholder vi os retten til at kassere maden og ikke give pengene retur for din ordre.

Alkohol

Du må ikke bestille alkohol, hvis du er under 18 år gammel.

Fortrydelsesret

Jf. Forbrugeraftaleloven, fortrydelsesrettens område, §17 stk. 2 og §9 stk. 2, gælder der ved bestilling af mad og drikke ingen fortrydelsesret.

Ved køb af gavekort gælder der 14 dages fortrydelsesret. Et gavekort er gyldigt i 2 år fra udstedelsesdato og kan anvendes i vores restaurant og eller til events annonceret på hjemmesiden malt.dk

Ved køb af billetter til arrangementer og events gælder der i henhold til Forbrugeraftaleloven, §17 stk. 2 og §9 stk. 2. nr. 2a, ligeledes ikke fortrydelsesret.

Vi forbeholder os til enhver tid retten til at annullere udstedte billetter, som følge af aflysninger. Vi refunderer i sådanne tilfælde billettens fulde pris.

Priser

Alle priser på vores elektroniske tjenester er angivet i DKK inklusive 25 % moms og eksklusive eventuelle gebyrer. Den samlede pris, der skal betales, inklusive evt. håndteringsgebyrer og transaktionsgebyrer ved betaling med betalingskort mv. (kortgebyrer), opgøres og fremgår i forbindelse med præsentation af varen eller ydelsen, hvor dette er muligt. Den samlede pris, du skal betale, opgøres og oplyses desuden altid inden afslutning og gennemførelse af købet.

Evt. håndteringsgebyr tillægges prisen inden betaling og gennemførsel af købet. Medmindre andet er angivet, er håndteringsgebyret indeholdt i den pris, der oplyses inden købet gennemføres.

Prisen tillægges et transaktionsgebyr for gennemførelse af betalingen, jf. nedenfor.

Transaktionsgebyrer

Betaling i forbindelse med køb på vores elektroniske tjenester sker ved brug af betalingskort eller MobilePay. Betaling opkræves i danske kroner, og der pålægges et transaktionsgebyr i henhold til kortudbyders/betalingstjenestes tariffer, og vi har ingen fortjeneste i forbindelse med gebyret. Gebyrets størrelse oplyses inden betalingstransaktionen igangsættes.

Sikkerhed

Betalingsoplysninger skal indtastes ved ordreafgivelse. Betalingen effektueres straks. Der vil aldrig kunne trækkes et større beløb fra din konto, end det du har godkendt ved købet.

Vi benytter et godkendt betalingssystem. Al datakommunikation under købet, herunder kundedata, ordredata og betalingsdata, foregår via en krypteret SSL-forbindelse. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se de data der udveksles.

Når SSL-krypteringen er aktiveret, vises en hængelås nederst på siden i de fleste browsere.

Vi registrerer eller opbevarer ikke dine betalingskort- og/eller kontooplysninger, uden du eksplicit har godkendt dette først, fx ved selv at gemme oplysningerne på din profil i vores app.

Reklamation og klager

Købelovens almindelige regler om reklamation og mangler gælder for køb foretaget på vores elektroniske tjenester.

Hvis du har klager over fejl ved leverance ydelse, fx hvis du ikke har modtaget det, du har bestilt, eller du har modtaget noget forkert, så beder vi dig kontakte os inden for rimelig tid efter du har opdaget fejlen. Så forsøger vi naturligvis at afhjælpe problemet efter bedste evne. Vedlæg venligst dokumentation i form af kvittering og billeder.

Reklamation eller klager kan fremsendes til os på mail: info@malt.dk eller på på tlf.:  +45 72 27 57 57

Force Majeure

Ekstreme forhold uden for parternes kontrol (force majeure) som f.eks. strejke, brand, krig, leverancesvigt, epidemier og/ eller andre ekstraordinære hændelser (f.eks. naturkatastrofer), forhold og foranstaltninger, der ligger uden for såvel gæstens eller vores kontrol, berettiger gensidigt til fuld afbestilling eller aflysning uden gebyr eller erstatningspligt.